Au pereche cautand familie. Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului


Un mic, dar mișcător memoriu al Argentinei Cupcea-Josu, scris la rotungirea celor opt decenii ale sale - despre cuplul de care a fost strâns legată sufletește, Valeriu și Ala Cupcea. Şi tot de la părinţi am prins amîndoi drag de romanţă şi de cîntecul popular.

Familia monogamă Morgan i şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă în mijlocul irochezilor, care mai vieţuiesc şi acum în statul New York, fiind adoptat într-unul din triburile i lor tribul senecala care a găsit în vigoare un sistem de înrudire aflat în contradicţie cu adevăratele lor relaţii familiale.

Descendenţii unei astfel de perechi conjugale erau deci ştiuţi şi recunoscuţi de toată lumea; nu Au pereche cautand familie fi nici o îndoială faţă de cine trebuie să se folosească denumirea de tată, mamă, fiu, fiică, frate, soră. Dar folosirea curentă a acestor denumiri contrazice realitatea relaţiilor, deoarece irochezul spune fiu şi fiică nu numai propriilor săi copii, ci şi celor ai fraţilor săi, iar aceştia îi spun tată. Copiilor surorilor sale însă le spune nepoţi şi nepoate, iar ei îi spun unchi.

femei vaduve care cauta barbati in belgrade Cauta i pasagerul Montreal

Invers, irocheza numeşte fii şi fiice, în afară de propriii ei copii, şi pe cei ai surorilor ei, iar aceştia o numesc mamă. În schimb, copiilor fraţilor ei ea le spune nepoţi şi nepoate, iar ei o numesc mătuşă.

Tot astfel copiii fraţilor şi cei ai surorilor îşi spun între ei fraţi şi surori. În schimb, copiii unei femei şi cei ai fratelui ei îşi spun unii altora veri şi verişoare. Şi acestea nu sînt simple denumiri, ci expresia unor concepţii care domină realmente în ceea ce priveşte gradul de apropiere sau depărtare, şi gradul de egalitate şi inegalitate a rudeniei de sînge; iar aceste concepţii formează baza unui sistem de înrudire complet elaborat, capabil să exprime cîteva sute de legături diferite de rudenie ale unui singur individ.

Mai mult. Sistemul acesta este pe deplin în vigoare nu numai la toţi indienii din America pînă acum nu s-a descoperit nici o excepţiedar îl găsim aproape neschimbat şi la Au pereche cautand familie locuitori ai Indiei, la triburile dravidiene din Dekan i şi la triburile gaura din Hindustan i.

Rezultatele căutării în Moldova și Transnistria Primesc la gazda pereche in apartament cu o camera Primesc la gazda pereche in apartament cu o camera este mobilata, in apartament este masina de spalat, boiler, frigider. Primesc la gazda doua fete sau doi baieti sau pereche Primesc la gazda doua fete sau doi baieti sau pereche in apartament cu odaie.

Denumirile de înrudire ale tamililor din India Au pereche cautand familie sud şi cele ale irochezilor seneca din statul New Doamna singura caut barbat plopeni sînt identice şi astăzi pentru mai bine de de legături de rudenie diferite.

Şi la aceste triburi din India, ca şi la toţi indienii din America, legăturile de rudenie izvorîte din forma de familie existentă sînt în contradicţie cu sistemul de înrudire. Cum se explică aceasta? Dat fiind rolul hotărîtor pe care înrudirea îl joacă în orînduirea socială a tuturor popoarelor sălbatice şi barbare, nu putem să ne mulţumim cu fraze goale şi să ignorăm importanţa acestui sistem atît de răspîndit. Un sistem care e în vigoare pretutindeni în America, care există şi în Asia, la popoare de rasă cu totul diferită, un sistem care poate fi întîlnit adesea, în forme mai mult sau mai puţin modificate, pretutindeni în Africa şi în Australia, cere o explicaţie istorică; nu se poate face abstracţie de el, aşa cum a încercat să facă, bunăoară, McLennan i 1424.

Fete din Tvardița Moldova

Denumirile de tată, copil, frate, soră nu sînt simple titluri onorifice, ci ele implică îndatoriri reciproce foarte serioase şi absolut precise, a căror totalitate constituie o parte esenţială a orînduirii sociale a acestor popoare. Şi s-a găsit explicaţia. În insulele Sandwich Hawai i mai exista încă în prima jumătate a secolului nostru o formă de familie cu exact astfel de taţi şi mame, fraţi şi surori, fii şi fiice, unchi şi mătuşi, nepoţi şi nepoate cum le cerea sistemul de înrudire din America şi din India.

Şi, ciudat, sistemul de înrudire în vigoare în Hawai nu corespundea nici el formei de familie care exista în fapt acolo. Şi anume toţi copiii fraţilor şi surorilor sînt acolo, fără excepţie, fraţi şi surori şi sînt consideraţi drept copii comuni nu numai ai mamei lor şi ai surorilor acesteia sau ai tatălui lor şi ai fraţilor acestuia, ci ai tuturor fraţilor şi surorilor părinţilor, fără nici o deosebire.

Dacă, prin urmare, sistemul de înrudire american presupune o formă mai primitivă a familiei, care nu mai există în America, dar pe care o mai găsim efectiv în Hawai, acest sistem de înrudire hawaian ne indică, pe de altă parte, o formă şi mai primitivă a familiei, a cărei existenţă, ce-i drept, nu o mai putem dovedi nicăieri, dar care trebuie să fi existat, căci altfel nu s-ar fi putut naşte sistemul de înrudire corespunzător.

În timp ce familia continuă să trăiască, sistemul de înrudire se osifică şi, în timp ce acesta se menţine în Au pereche cautand familie obişnuinţei, familia îl depăşeşte. Dar cu aceeaşi certitudine cu care Cuvier i a putut deduce pe baza unui os dintr-un Au pereche cautand familie de marsupial, găsit în apropierea Parisului, că el aparţinea unui animal din specia marsupialelor şi că odinioară prin acele locuri au trăit animale astăzi dispărute din specia marsupialelor, femei divortate care cauta barbati din carei trage şi noi concluzia, după sistemul de înrudire care ni s-a transmis din trecut prin istorie, că forma de familie corespunzătoare lui, formă azi dispărută, a existat cîndva.

Sistemele de înrudire şi formele de familie aimintite mai sus Au pereche cautand familie deosebesc de cele existente în prezent prin faptul că fiecare copil are mai mulţi taţi şi mai multe mame. În sistemul de înrudire american, căruia îi corespunde familia hawaiană, fratele şi sora nu pot fi tatăl şi mama aceluiaşi copil; sistemul hawaian de înrudire însă presupune o familie în care, dimpotrivă, acest lucru constituia regula.

Ne aflăm aici în faţa unei serii de forme de familie direct opuse acelora care pînă acum erau de obicei socotite ca fiind singurele valabile. Concepţia tradiţională nu cunoaşte decît monogamia şi, paralel cu ea, poligamia la bărbat şi, poate, poliandria la femeie, dar trece sub tăcere, aşa cum îi şade bine filistinului moralizator, faptul că practica încalcă pe tăcute, fără să se sinchisească prea mult, aceste îngrădiri impuse de societatea oficială.

Studiul preistoriei ne înfăţişează însă situaţii în care bărbaţii trăiesc în poligamie, iar în acelaşi timp femeile lor trăiesc în poliandrie, şi din acest motiv copiii lor sînt priviţi ca fiind copiii comuni ai tuturora; aceste stări trec, la rîndul lor, printr-un şir întreg de transformări, pînă ce ajung în cele din urmă la căsătoria monogamă.

  1. Islam dating site
  2. Aplicație sexuală gratuită
  3. (Video) Ne căutăm perechea potrivită sau ne lăsăm în voia lui Dumnezeu? | Doxologia
  4. В голосе у нее звучала едва ли не мольба, и Олвин отлично понимал, что она обращается не только к нему, но и к своему сыну.
  5. Я выплакалась среди октопауков, понимая, что дома мне потребуются все силы.
  6. В мозгу у каждого, будто гулкий гром гигантского колокола, прозвучала одна единственная фраза: Опасно.
  7. Aplicație sexuală gratuită
  8. Hair maro

Aceste transformări sînt de aşa natură, încît cercul de oameni pe care îl cuprinde legătura conjugală comună şi care la origine era foarte larg se restrînge tot mai mult, pînă cînd în cele din urmă nu mai rămîne dintr-însul decît perechea monogamă care predomină astăzi. Reconstituind astfel în sens invers istoria familiei, Morgan, de acord cu majoritatea colegilor săi, ajunge la concluzia că a existat o stare primitivă în care relaţiile sexuale erau practicate neîngrădit în sînul unui trib, astfel încît fiecare femeie aparţinea fiecărui bărbat şi, la fel, fiecare bărbat aparţinea fiecărei femei.

Despre această stare primitivă s-a vorbit încă din secolul trecut, dar numai la modul general; abia Bachofen i — şi acesta este unul dintre marile lui merite — a privit problema cu seriozitate şi a căutat urme ale acestei stări în legendele istorice şi religioase 1424. Ştim acum că aceste urme găsite de dînsul nu duc nicidecum la o treaptă socială cu relaţii sexuale nereglementate, ci la o formă apărută mult mai tîrziu, la căsătoria pe grupe.

Treapta socială primitivă despre care am vorbit, dacă a existat într-adevăr, aparţine unei epoci atît de îndepărtate, încît e greu de presupus că vom putea găsi la fosilele sociale, sălbaticii înapoiaţi, dovezi directe despre existenţa ei în trecut.

Tocmai acesta şi este meritul lui Au pereche cautand familie, de a fi pus această problemă pe primul plan al cercetărilor 1. În ultimul timp 1tăgăduirea acestei trepte iniţiale a vieţii sexuale a omului a devenit o modă. Dar din toate aceste fapte eu nu pot trage altă concluzie decît că ele nu dovedesc absolut nimic cu privire la om şi la condiţiile preistorice ale vieţii lui. Împerecherile pe perioade mai lungi la vertebrate îşi găsesc o explicaţie suficientă în cauzele fiziologice, de pildă la păsări, prin ajutorul de care are nevoie femela în timpul clocitului; exemplele de monogamie riguroasă pe care le întîlnim la păsări Au pereche cautand familie demonstrează nimic în ceea ce priveşte oamenii, deoarece aceştia nu se trag din păsări.

Şi dacă o monogamie riguroasă este culmea tuturor virtuţilor, laurii se cuvin teniei, care posedă în fiecare dintre cele 50— de inele sau segmente ale trupului său cîte un organ sexual feminin şi masculin complet şi care îşi petrece toată viaţa împerechindu-se cu sine însăşi în fiecare dintre aceste segmente. Dacă ne limităm însă la mamifere, găsim aici toate formele vieţii sexuale: relaţii nereglementate, forme care aduc cu căsătoria pe grupe, cu poligamia, cu monogamia; nu lipseşte decît poliandria, la care numai oamenii au putut ajunge.

Pînă şi rudele noastre cele mai apropiate, cvadrumanii, prezintă toate varietăţile posibile în gruparea masculilor şi a femelelor; şi dacă restrîngem şi mai mult cercul şi luăm în considerare numai cele patru specii de maimuţe antropomorfe, în privinţa aceasta Letourneau nu poate să ne spună altceva decît că sînt cînd monogame, cînd poligame, pe cînd Saussure idupă cum afirmă Giraud-Teulon isusţine că sînt monogame 1424.

fete căsătorite din Sibiu care cauta barbati din Craiova Dating Dating Burgundy

După cum se vede şi din cele expuse mai sus, despre grupele familiale sau alte grupe sociale ale maimuţelor antropomorfe Barbeziex femeie datand ştim aproape nimic precis; în această problemă datele sînt de-a dreptul contradictorii.

Lucrul acesta nu este de mirare, căci şi datele de care dispunem cu privire la triburile sălbatice sînt pline de contradicţii şi au nevoie de o verificare şi selecţionare critică.

Iar societăţile maimuţelor sînt şi mai greu de observat decît cele ale oamenilor. Deocamdată trebuie deci să respingem orice concluzie bazată pe asemenea relatări absolut nesigure. În schimb, fraza citată din Espinas ne oferă un punct Au pereche cautand familie sprijin mai solid.

La animalele superioare, hoarda şi familia nu se completează una pe alta, ci între ele există un antagonism. Espinas arată foarte frumos cum gelozia masculilor din timpul rutului duce la slăbirea oricărei legături de asociere în cadrul hoardei sau la dizolvarea ei vremelnică.

Dimpotrivă, acolo unde domnesc raporturi sexuade libere sau poligamia, hoarda se formează aproape de la sine Ca să se poată forma o hoardă, legăturile de familie trebuie să fi slăbit, iar individul să fi devenit iarăşi liber. De aceea întîlnim atît de rar la păsări cîrduri organizate În schimb, la mamifere găsim societăţi întrucîtva organizate, tocmai pentru că aici individul nu este absorbit de familie De aceea la apariţia sa simţul colectiv al hoardei nu poate avea un duşman mai mare decît simţul colectiv al familiei.

Espinas, cap. De aici se vede că, în ceea ce priveşte Au pereche cautand familie pe care le tragem în legătură cu societăţile umane, societăţile animale au o anumită valoare, dar numai una negativă. La vertebratele superioare se cunosc, după Au pereche cautand familie ştim, numai două forme de familie: poligamia şi împerecherea monogamă; în ambele cazuri se admite numai un singur mascul adult, un singur soţ.

Gelozia masculului, care leagă şi îngrădeşte în acelaşi timp familia animală, o pune în contradicţie cu hoarda; hoarda, formă superioară a asocierii, devine în unele cazuri cu neputinţă, în alte cazuri slăbeşte sau se dizolvă în timpul rutului; în cel mai bun caz, ea este stînjenită în dezvoltarea ei de gelozia masculilor. Chiar şi numai acest fapt e suficient pentru a dovedi că familia animală şi societatea omenească primitivă sînt două lucruri incompatibile; că oamenii primitivi care se smulgeau din animalitate ori nu cunoşteau de loc familia, ori cel mult cunoşteau o familie care nu se întîlneşte la animale.

o familie pereche cautam gazda noi ne construim avem nevoie de chirie de dorit in ialoveni

Un animal atît de dezarmat cum era omul în procesul devenirii sale a izbutit să se menţină în număr redus chiar şi în starea de izolare a cărei formă supremă de asociere este împerecherea monogamă, pe care Westermarck, întemeindu-se pe relatările făcute de vînători, o atribuie gorilei şi cimpanzeului. Dar pentru a ieşi din animalitate, pentru a realiza cel mai mare progres cunoscut în natură, era nevoie de un element în plus: Au pereche cautand familie de apărare a individului izolat trebuia înlocuită prin puterea unită şi acţiunea comună a hoardei.

Pornind de la condiţiile în care trăiesc astăzi maimuţele antropomorfe, trecerea de la starea de animal la aceea de om ar fi pur şi simplu inexplicabilă; aceste maimuţe par mai curînd ramificaţii colaterale, deviate, sortite unei dispariţii treptate şi, în orice caz, sînt în stare de declin. Chiar numai acest fapt este suficient pentru a renunţa la orice paralelism între formele lor familiale şi acelea ale oamenilor primitivi. Toleranţa reciprocă a masculilor adulţi, lipsa oricărei gelozii au constituit însă prima condiţie pentru formarea unor astfel de grupe mai mari şi durabile, singurele în cadrul cărora se putea săvîrşi transformarea animalului în om.

Şi, într-adevăr, care este forma cea mai veche şi mai primitivă a familiei a cărei existenţă o putem dovedi în mod incontestabil în istorie şi pe care o mai putem studia şi astăzi pe alocuri? Căsătoria pe grupe, forma în care grupe întregi de bărbaţi şi grupe întregi de femei aparţin una alteia şi în cadrul căreia rămîne prea puţin loc pentru gelozie. Apoi, pe o treaptă ulterioară a dezvoltării, găsim forma poliandriei, care exclude toate celelalte forme şi este Au pereche cautand familie contradicţie flagrantă cu orice sentiment de gelozie, fiind de aceea necunoscută animalelor.

Deoarece însă formele căsătoriei pe grupe pe care le cunoaştem sînt însoţite de condiţii complicate atît de specifice, încît ne trimit în mod necesar înapoi la forme mai vechi şi mai simple de legături sexuale şi totodată, în ultimă instanţă, la o perioadă de raporturi sexuale nereglementate, corespunzătoare trecerii din faza animalităţii în aceea de om, indicaţiile asupra împerecherilor la animale ne duc înapoi tocmai la punctul de la care ar fi trebuit să ne îndepărteze o dată pentru totdeauna.

Căci ce înseamnă raporturi sexuale nereglementate? Înseamnă că îngrădirile existente în prezent sau în vreo epocă anterioară nu erau pe atunci în vigoare. Am văzut cum a căzut stavila Au pereche cautand familie de gelozie.

Dacă există un fapt stabilit cu precizie, acesta este faptul că gelozia e un sentiment care s-a dezvoltat relativ tîrziu. Acelaşi lucru e valabil şi în ceea ce priveşte noţiunea de incest. Nu numai că la început fratele şi sora erau soţi, dar la multe popoare mai sînt şi astăzi îngăduite raporturi sexuale între părinţi şi copii. I confirmă acest fapt cu privire la caviaţii care trăiesc lîngă strîmtoarea Bering, la cadiacii din Alaska, la tinnehii din interiorul Americii de Nord britanice; Letourneau relatează aceleaşi fapte la indienii chippeway, la cucuşii din Chile, la caraibi şi la carenii din Indochina; nu vom mai vorbi de povestirile vechilor greci şi romani despre parţi, perşi, sciţi, huni etc.

doamna singura caut barbat târgu jiu fete singure din Slatina care cauta barbati din Constanța

Dacă însă nu mai legăm ideea de incest — idee care diferă cu totul de a noastră şi adesea de-a dreptul o contrazice — de cele mai primitive forme de familie pe care le cunoaştem, ajungem la o formă de raporturi sexuale care nu se pot defini altfel decît ca fiind nereglementate; nereglementate în măsura în care nu existau încă îngrădirile impuse mai tîrziu de obiceiuri.

Dar de aici nu rezultă nicidecum în mod inevitabil un talmeş-balmeş în Au pereche cautand familie de toate zilele. Împerecherile monogamevremelnice, care şi azi constituie majoritatea cazurilor, chiar în căsătoriile pe grupe, nu sînt nicidecum excluse.

Şi dacă Westermarck, unul dintre ultimii cercetători care au negat o asemenea stare primitivă, numeşte căsătorie orice situaţie în care cei doi indivizi de sex diferit rămîn împreună pînă la naşterea pruncului, trebuie să spunem că acest fel de căsătorie putea prea bine să apară şi în stadiul raporturilor nereglementate, fără a fi în contradicţie cu lipsa de reglementare, adică cu lipsa unor îngrădiri, stabilite prin obicei, ale raporturilor sexuale.

Mie, dimpotrivă, mi se pare că este cu neputinţă să înţelegi stările primitive atîta timp cît le priveşti prin prisma bordeielor.

Site ul de dating in Guadelupa cea mai bună aplicație de întâlniri casual

Vom reveni asupra acestei probleme cînd vom vorbi despre căsătoria pe grupe. După părerea lui Morgan, din această stare primitivă de raporturi nereglementate s-a dezvoltat, probabil, foarte de timpuriu: 1.

Familia înrudită prin sîngecea dintîi treaptă a familiei. Aici grupele conjugale sînt împărţite pe generaţii: toţi bunicii şi toate bunicile din familie sînt soţi Au pereche cautand familie ei, tot astfel copiii lor, adică taţii şi mamele, după cum şi copiii acestora vor constitui, la rîndul lor, un al treilea cerc de soţi comuni, iar copiii acestora, strănepoţii celor dintîi, un al patrulea.

Aşadar, în această formă a familiei numai între înaintaşi şi urmaşi, între părinţi şi copii, sînt excluse drepturile şi datoriile conjugale cum s-ar spune în limbaj contemporan. Fraţii şi surorile, verii şi verişoarele de gradul întîi, al doilea şi Au pereche cautand familie grad mai depărtat sînt toţi fraţi şi surori între ei, şi tocmai de aceea toţi sînt între ei soţi şi soţii. Pe această treaptă, relaţia dintre frate şi soră implică raporturi sexuale între ei ca un lucru de la sine înţeles 2.

Un exemplu tipic de familie de acest fel l-ar constitui urmaşii unei singure perechi, care în fiecare din generaţiile ulterioare sînt între ei fraţi şi surori şi tocmai de aceea soţi şi soţii. Familia înrudită prin sînge s-a stins.

Nici măcar la popoarele cele mai sălbatice despre care pomeneşte istoria nu găsim vreun exemplu incontestabil de asemenea familie. Dar sistemul de înrudire hawaian, care este şi acum în vigoare în întreaga Polinezie şi care exprimă grade de rudenie de sînge ce nu pot lua naştere decît în această formă de familie, ne determină să recunoaştem că ea trebuie să fi existat; de asemenea ne determină să recunoaştem acest lucru şi întreaga dezvoltare ulterioară a familiei, care presupune această formă ca treaptă anterioară necesară.

Senior Aquitaine Dating Site Ado Montreal Dating Site

Familia punalua. Dacă primul pas înainte în organizarea familiei a constat în excluderea de la raporturi sexuale reciproce a părinţilor şi a copiilor, cel de-al doilea a constat în excluderea surorilor şi fraţilor.

Джезерак сумел различить форму звездолета - он был заострен с обоих концов и насчитывал метров тридцать в длину. Беккер рассеянно кивнул, стараясь осмыслить этот жестокий поворот судьбы. Она сидела в кресле-каталке, разглядывала Носитель и размышляла обо всем увиденном за последние часы. Увы, у этой программы такого тщеславия нет, у нее нет инстинкта продолжения рода. А мобиль я переведу в автоматический режим, таи что он будет нас ждать с той стороны, когда мы спустимся .

Acest pas, avînd în vedere egalitatea de vîrstă mai pronunţată a celor în cauză, a fost infinit mai important, dar şi mai greu de realizat decît primul. Fără îndoială că triburile la care împerecherea rudelor prea apropiate a fost îngrădită prin acest progres trebuie să se fi dezvoltat mai repede şi mai deplin decît acelea în care căsătoria între fraţi şi surori a rămas regulă şi lege. Cît de Au pereche cautand familie a Au pereche cautand familie resimţit efectul acestui progres ne-o dovedeşte instituţia ginţii icare a rezultat direct din acest progres şi care a depăşit cu mult scopul iniţial, ea fiind temelia orînduirii sociale a majorităţii, dacă nu chiar a tuturor popoarelor barbare din lume, şi de la care în Grecia şi la Roma trecem de-a dreptul în epoca civilizaţiei.

Fiecare familie primitivă trebuia să se scindeze cel mai tîrziu după cîteva generaţii. Gospodăria comunistă primitivă, care domină fără excepţie pînă tîrziu pe treapta de mijloc a barbariei, determina proporţiile maxime ale comunităţii familiale, aceasta variind în funcţie de condiţii, dar era mai mult sau mai puţin precis determinată pentru fiecare ţinut. Au pereche cautand familie îndată ce s-a ivit ideea despre necuviinţa raporturilor sexuale între copiii aceleiaşi mame, ea trebuie să fi avut un rol activ în scindarea vechilor comunităţi casnice Hausgemeinden şi în întemeierea unora noi Au pereche cautand familie însă nu coincideau neapărat cu grupele familiale.

Unul sau mai multe şiruri de surori au format nucleul unei comunităţi, fraţii lor buni nucleul alteia.

Caut Familie - Locuri de munca - newvisionromania.ro

În felul acesta sau într-un fel asemănător, din familia întemeiată pe înrudirea de sînge a luat naştere forma de familie denumită de Morgan punalua. Acesta este aspectul clasic al unei forme de familie Familienformation care a suferit ulterior o serie de schimbări şi a cărei trăsătură distinctivă era comunitatea reciprocă atît a bărbaţilor, cît şi a femeilor înăuntrul unui anumit cerc familial, din care însă erau excluşi, pe de o parte, fraţii femeilor, la început cei buni, mai tîrziu şi cei de grade mai îndepărtate, iar pe de altă parte şi surorile bărbaţilor.

Această formă de familie prezintă astfel cu cea mai mare exactitate, gradele de rudenie care şi-au găsit expresia în sistemul american. Copiii surorilor mamei mele continuă să fie copiii ei şi tot astfel copiii Au pereche cautand familie tatălui meu sînt şi copiii lui şi ei toţi sînt fraţii şi surorile mele; dar copiii fraţilor mamei mele sînt acum nepoţii şi nepoatele ei, copiii surorilor tatălui meu sînt nepoţii şi nepoatele lui, iar ei toţi sînt verii şi verişoarele mele.

Şi, într-adevăr, în timp ce soţii surorilor mamei mele mai sînt încă soţii ei şi tot astfel soţiile fraţilor tatălui meu mai sînt încă soţiile lui — de drept, dacă nu întotdeauna de fapt Au pereche cautand familie, proscrierea de către societate a raporturilor sexuale între fraţi şi surori Au pereche cautand familie împărţit pe copiii de frate şi de soră, consideraţi pînă acum fără deosebire fraţi şi surori, în două categorii: unii rămîn, ca şi pînă acum, fraţi şi surori mai îndepărtaţi ; ceilalţi — într-un caz copiii fratelui, în al doilea cei ai surorii — nu mai pot fi fraţi şi surori, nu mai pot avea părinţi comuni, nici tată comun, nici mamă comună, nici ambii părinţi comuni; şi de aceea aici devine pentru prima oară necesară categoria nepoţilor şi nepoatelor, a verilor şi Au pereche cautand familie, care ar fi fost lipsită de sens în orînduirea familială anterioară.

Sistemul american de înrudire, care apare ca o pură absurditate în oricare formă de familie bazată pe orice fel de căsătorie monogamă, îşi găseşte explicaţia raţională şi justificarea firească, pînă în cele mai mici amănunte, în familia punalua.

Familia punalua sau o formă asemănătoare ei om cautand o femeie pentru casatorie să fi existat în orice caz, cel puţin în măsura în care a fost răspîndit acest sistem de înrudire 4.

La barbari, mamele nu au cîte 10—12 fii destul de vîrstnici pentru a putea avea soţii în comun, dar în sistemul american de înrudire, care Au pereche cautand familie familiei punalua, există un număr mare de fraţi, fiindcă toţi verii apropiaţi sau îndepărtaţi ai unui bărbat sînt fraţii lui.