Cautand patruzeci de oameni


Dapatkan Bayaran $ 500 + Dengan B0T \u0026 Aplikasi GRATIS (Tidak Perlu Kartu Kredit) Dapatkan Uang ...

Oameni din Betleem cautand patruzeci de oameni Netofa, o sută optzeci şi opt; Oameni din Cautand patruzeci de oameni, o sută douăzeci şi opt; Oameni din Bet-Azmavet, patruzeci şi doi; Cautand patruzeci de oameni din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot, şapte sute patruzeci şi trei; Oameni din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu; Oameni din Micmas, o sută douăzeci şi doi; Oameni din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei; Oameni din celălalt Nebo, cincizeci şi doi; Fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru; Fiii lui Harim, trei sute douăzeci; Ierihoneni, trei sute patruzeci şi cinci; Lodieni, Hadidieni şi oameni din Ono, şapte sute douăzeci şi unu.

Fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci.

cautand patruzeci de oameni

Preoţii: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosif, nouă sute şaptezeci şi trei; Fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi; Fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte; Fiii lui Harim, o mie şaptesprezece; Leviţii: fiii lui Iosua şi ai lui Cadmiel, din casa lui Hodavia, şaptezeci şi patru.

Cântăreţii: fiii lui Asaf, o sută patruzeci şi opt. Portarii: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, o sută treizeci şi opt.

cautand patruzeci de oameni

Cei încredinţaţi templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, Fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Şalmai, Fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, Fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, Fiii lui Cautand patruzeci de oameni, fiii lui Meunim, fiii lui Nefişim, Fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, Fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa, Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, Fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.

Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida; Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel; Netineii şi fiii robilor lui Solomon în total erau trei sute nouăzeci Cautand jacheta de lana femeie doi.

Emerson angajeaza 40 de oameni pe luna in fabricile din Cluj

Iată acum şi cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon şi din Imer, şi care n-au putut să-şi arate nici casa din care se trag, nici seminţia, pentru a dovedi că sunt Israeliţi: Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda, şase sute patruzeci şi doi. Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care a luat de soţie una din fiicele lui Barzilai Galaaditul şi a primit numele acesteia.

cautand patruzeci de oameni

Ei şi-au căutat spiţa neamului lor, dar nu şi-au găsit-o, şi au fost scoşi din preoţie; Şi guvernatorul le-a zis să nu mănânce din lucrurile de mare sfinţenie până nu se va ridica un preot cu Urim şi Tumim. Adunarea întreagă a fost de patruzeci cautand patruzeci de oameni două de mii trei sute şaizeci de suflete, Afară de robi şi roabe, care erau în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte.

Printre ei se mai aflau două sute patruzeci şi cinci de cântăreţi şi cântăreţe.

cautand patruzeci de oameni

Ei aveau şapte sute treizeci şi cautand patruzeci de oameni de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri, Patru sute treizeci şi cinci cămile şi şase mii şapte sute douăzeci asini.

Unii capi de familie au făcut daruri pentru lucru. Tirşata a dat la vistierie o mie de drahme de aur, cincizeci de cupe şi cinci sute treizeci veşminte preoţeşti. Căpeteniile caselor au dat în vistieria lucrărilor douăzeci de mii de drahme de aur şi două mii două sute mine de argint.

cautand patruzeci de oameni

Celălalt popor a dat douăzeci de mii de drahme de aur şi două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de veşminte preoţeşti. Preoţii şi leviţii, portarii, cântăreţii şi oamenii din popor, cei încredinţaţi templului şi tot Israelul s-au aşezat în cetăţile lor. Şi când a sosit luna a şaptea, fiii lui Israel se aflau prin cetăţile lor.

cautand patruzeci de oameni