Condi ii de intalnire Agen ie Comentariu,


Condi ii de intalnire Agen ie Comentariu

Potrivit sursei, scopul acesteia a fost de a discuta deschis despre problemele existente în domeniu şi de a examina căile de depăşire a acestora, inclusiv la nivel de iniţiative privind modificarea legislaţiei pentru a avea reglementări clare în ceea ce priveşte activitatea economică, desfăşurată în cadrul Zonelor Economice Libere ZEL din Republica Moldova. Printre principalele probleme enunţate se numără: interpretarea diferită a prevederilor legislaţiei la capitolul deductibilităţii cheltuielilor şi facilităţilor acordate de către angajator; necesitarea simplificării procedurilor legate de înregistrarea vamală a mărfurilor în ZEL şi recunoaşterea facilităţilor vamale la expirarea contractelor în aceste zone; scoaterea din ZEL a utilajelor şi a diferitor aparate electrice pentru reparaţie; reglementarea procedurii de distrugere evacuare a rebutului deşeurilor etc.

Premierul a mai cerut instituţiilor responsabile să înainteze propuneri privind motivarea întreprinderilor de a deschide noi locuri de muncă şi de a crea condiţii bune pentru angajaţi.

Condi ii de intalnire Agen ie Comentariu