Datand femeile armeene


Datand femeile armeene

Așa se explică faptul că aici, unde în secolul al XII-lea a fost înălțată prima biserică armenească din Țările Române, s-au păstrat cele mai vechi urme ale prezenței armenilor în această regiune. La epigraful anterior Datand femeile armeene, se pot adăuga alte mărturii: o inscripție religioasă din și monede bătute de regii Armeniei Ciliciene, cu care negustorii armeni din CrimeeaGaliția și Moldova au avut relații comerciale. Întrucât înEparhia armeană din Lemberg primea sub jurisdicția sa pe armenii din Moldova, se poate deduce că în centrele comerciale importante existau de-acum colonii armenești.

Cel mai vechi monument arhitectonic clădit de armeni pe aceste meleaguri și păstrat până astăzi este biserica Sfânta Maria din Botoșanitârnosită înașa cum afirmă Nicolae Șuțu în Notion statistiques sur la Moldavie Iași: "Din secolul al XI-lea, armenii, părăsindu-și așezările invadate de perși, s-au refugiat în Polonia și în Moldova. Emigrări ulterioare au Datand femeile armeene loc în și Ei au biserici în Moldova, dintre Datand femeile armeene cele mai vechi sunt cele din Botoșaniconstruită înși cea din Iașicare datează din În orice caz, lăcașul reprezintă dovada existenței târgului Botoșani ladeci cu un veac mai devreme decât atestările documentare cunoscute.

Datand femeile armeene

Biserica armenească din Roman La rândul său, biserica armenească Sfânta Maria din Iași, pe a cărei piatră de fondare, încastrată în bolta de la intrarea în edificiul actual, este gravat anulconstituie un atestat Datand femeile armeene existență a orașului, de vreme ce armenii își construiau bisericile mai întâi din lemn, deci ei se așezaseră acolo chiar mai de mult.

Textul epigrafului este: "Cu mila lui Dumnezeu s-a pus temelia bisericii Sfînta Născătoare de Dumnezeu, prin osteneala părintelui Iacob și a lui hagi Marcar și Grigor. Vornicul Urechia, care lasă a se înțelege, că Iașii s-ar fi fundat de Ștefan cel Mare, după învingerea Cazacilor la Nistru anul Armenii, ca comercianți, se stabileau totdeauna prin tîrguri și orașe.

Prin urmare dacă Armenii s-au așezat în Iași pe la finele veacului al XIV-lea și și-au zidit acolo biserica, trebuie încă pe atunci să fi existat acolo cel puțin un târg.

Datand femeile armeene

Tot Nicolae Iorga descrie astfel, în România cum era pînă laactivitatea armenilor: "Negustorul armean, din Galiția mai ales, harnic, ager, foarte curat și purtător al unei civilizații răsăritene și apusene mai înalte.

El a durat bolți și case de cărămidă, a cuprins între ele străzi pline de zgomot și de mișcare, s-a îmbogățit și a îmbogățit pe cărăușii și meșterii, pe oamenii de muncă mai grea ai țării.

  • Cilician Armenia În perioada preistorică, mai multe triburi au locuit pe teritoriul Armeniei moderne.
  • Intalnire cu femeile bogate in Senegal
  • armeană - definiție și paradigmă | dexonline

Regăsim argumentul, accentuat, la B. Hasdeu : "Cată să observăm că armenii știau a se arăta om bogat sa se intalneasca împrejurările cele mai momentoase destul de buni patrioți români spre a fi meritat cu totul dreptul unei asemenea distincțiuni"[ necesită citare ].

Printr-un hrisov datat 30 iulieAlexandru cel Bun a Datand femeile armeene înscăunarea unui episcop armean în Suceavacapitala principatului său, ceea ce dă dovada existenței unei mai vechi și bine orgaizate colonii de credincioși armeni. Documentul, semnalat încă în de un istoric al armenilor din PoloniaK. Zacharjasewicz, în arhiva Episcopiei armene din Lvova fost descoperit în de clericul Z.

Obertynski, care l-a publicat un an mai târziu într-o broșură, în traducere germană Datand femeile armeene greșeli. O tălmăcire exactă, din slavona originară, a publicat P. Datand femeile armeene asemenea ne-a jurat Domniei noastre să primească și să așeze toată rînduiala bisericească.

Deci noi am dat episcopului armenesc Ohanes bise-ricile armenești și pe popii lor. În întreaga noastră țară va avea putere asupra armenilor cu dreptul său episcopal. I-am dat scaun la Suceava, în cetatea noastră.

Armenii din România

Care dintre armeni îl veți cinsti, va fi ca și cum ați face-o pentru noi, în țara noastră a Moldovei; care nu-l va asculta, noi îl vom pedepsi cu mîna Datand femeile armeene.

Iar la aceasta este cedința mea, a mai sus scrisului Alexandru Voevod și credința fratelui Domniei mele, a lui Bogdan, și cre-dința tuturor boerilor moldoveni și mici și mari. Și s-a scris la Suceava sub pecedea noastră în anuliulie în 30, cu mîna lui Bratei.

Astfel s-au așezat de familii la Suceava și numeroase altele la Siret și la Cernăuțiunde comerțul avea să fie deținut aproape exclusiv de armeni. Domnitorul moldovean a mai invitat 3.

Fete din Erevan, întâlniri și chat video

Astfel, G. Ei au jucat un rol mare la începuturile comerțului românesc și în formarea populației din orașele românești.

Aceștia erau nu numai negustori, dar și meșteșugari, manufacturieri, agricultori. În secolele al XV-lea — al XVII-leaprin urmare, comerțul interior și cel exterior ale Moldovei erau concentrate în mâinile armenilor, care se foloseau de poziția orașelor locuite de ei și aflate pe căile internaționale de tranzit spre Datand femeile armeeneRusiaGermania.

Bogdan scrie în Orașul Iași: "Încetul cu încetul armenii acaparează cea mai mare parte a negoțului ieșean, luptându-se în concurență cu alți străini, cu turcii, grecii, evreii etc, pe cari îi dovedesc prin istețimea lor - de unde se formă în popor zicala: un jidan înșală zece moldoveni, un grec înșală zece jidani și un armean înșală zece greci.

Datand femeile armeene

Pe lângă negoț, armenii din Moldova au început să se ocupe și cu manufactura, producând mărfuri pe care altfel erau nevoiți să le importe, și cu zootehniapentru că vitele și caii care constituiau obiectul exportului lor să aibă o calitate corespunzătoare cerințelor externe. Meșteșugarii armeni erau organizați Datand femeile armeene bresle, frății împărțite pe meserii, dar și frății ale femeilor, tinerilor, enoriașilor de o credință.

Din nou Ion N. Angelescu Datand femeile armeene "Ei formau în România o populație capabilă să stabilească raporturi comerciale între cele două lumi care se întâlneau pe teritoriul nostru: Occidentul Europei și Orientul Asiei.

Având relații întinse în Imperiul turc, unde trăiau în număr mare compatrioți ai lor, armenii sunt, pentru un timp, principalii intermediari în comerțul internațional din Orient. Stabilindu-se pe pămîntul românesc, în orașe, armenii au contribuit într-o mare măsură la dezvoltarea comerțului românesc, iar apogeul nostru economic Milionar care cauta femeie din sec.

XVI trebuie să li se atribuie lor în mare parte. Alexandru Mavrocordatla rândul său, a dat la 9 martie un hrisov de favorizare a comercianților armeni de cetățenie austriacă care făceau negoț cu vitele, în fapt reînnoirea unui alt hrisov, iscălit de unchiul principelui, Ioan Nicolae Mavrocordat. Erau întărite, astfel, vechile privilegii și adăugate altele, printre care interdicția ca localnicii să perceapă armenilor chirii prea mari pentru pășunat sau să le producă alte neplăceri, iar ispravnicilor li se lua dreptul de a-i pedepsi personal pe armeni, urmând ca delincvenții să fie predați curții de judecată domnești, singura care îi putea sancționa.

O dată de excepție în istoria de bună și pașnică viețuire a armenilor, vreme de mai multe veacuri în Moldova, o constituie anulcând Ștefan Rareș a persecutat și prigonit elementul armean din principatul său.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”-Hagigadar

În acel an, la 16 augustdomnitorul a poruncit ca armenii, care în acea duminică serbau Adormirea Maicii Domnuluisă se lepede de credința lor națională și să se convertească la Datand femeile armeene românesc, altfel urmând să fie alungați din țară, schingiuiți și chiar omorâți. Ca atare, au fost prădate, pângărite și distruse bisericile armenești și au fost torturați, mutilați și masacrați numeroși armeni. Pe lângă istorici armeni ca Eremia Keomurgian secolul al XVII-leaMikael Ceamcian secolul al XVIII-leaGhevond Alișan secolul al XIX-leacare au consemnat în scrierile lor acest episod, cărturarii români Datand femeile armeene menționat și ei năpasta abătută asupra armenilor, explicitând totodată cauzele complexe ale acestei urgii.

Pre armeni, pre unii de bună voie, cu făgăduințe împlîndu-i, pre alții cu sila i-au botezat și i-au întors spre pravoslavie, mulți din țară au ieșit la turci și la leși și printr-alte țări, vrînd să-și ție legea sa.

Cu aceasta vrînd Ștefan vodă să astupe faptele frăține-său, de lucruri ce făciia, cu nevoință siliia. Confirmarea o avem la Iorga și la Engel, dar mai ales la Xenopol, care scrie: "Pentru a șterge numele cel rău al fratelui său și ca să nu presupună cumva poporul că și el ar fi gata a se da pe urmele lui, Ștefan se purta cu mare evlavie către religia și bisericile creștine.

Femeia Misterioasa Care A Fost Calator In Timp Sau Poate Extraterestru

Totodată el pune să se întoarcă, fie prin blîndețe și făgăduieli, fie prin silă, ereticii ce se petreceau în Moldova. Fiindcă armenii se arătase mai îndărătnici, el îi supuse unei crîncene prigoniri, ceea ce împinse pe mulți din ei să părăsească țara, spre a-și mîntui credința. Toate aceste le făcea Ștefan, pentru a răscumpăra prin masca religiozității nenumăratele sale abuzuri, și mai ales desfrânările sale cele nesăturate, care erau o veșnică amenințare pentru onoarea celor mai nobile femei.

Și cum să nu se fi supus toată lumea poftelor lui, cînd cruzimea întrecea încă desfrînarea Datand femeile armeene Oamenilor celor mai nevinovați li se tăia nasurile și urechile, li se scoteau ochii, li se tăia limba; membrele lor erau hăcuite, sau le turna plumb topit prin deschizăturile corpului.

Datand femeile armeene

Față cu o asemene turbare a domnului, oamenii fugeau cu grămada din Moldova, nobilii treceau în Polonia, luînd acolo slujba militară. Despre aceasta scrisese Macarie, care și-a oprit condeiul tocmai proslăvind zelul creștinesc al domnului.