Dumnezeu cauta omul


Arhimandritul Cleopa Ilie Cuvinte duhovniceşti Când va judeca Dumnezeu inimile, nu va căuta la mitre arhiereşti, nici la coroane împărăteşti, nici la dregătorii înalte.

Dumnezeu cauta omul

Va căuta la inimile noastre. Când va judeca Dumnezeu inimile, nu va căuta la mitre arhiereşti, nici la coroane împărăteşti, nici la dregătorii înalte. Cel mai umil ţăran, cel mai necăjit Dumnezeu cauta omul, cel care stă la vreo stână şi se roagă cu lacrimi lui Dumnezeu, sau este la închisoare şi se roagă, sau este undeva străin, sau bolnav în pat, suspinînd din adâncul inimii către Dumnezeu, sau o văduvă săracă căreia nu-i deschide nimeni uşa şi zace cu copiii ei în necaz şi în scârbe, dar se roagă lui Dumnezeu, toţi aceştia vor fi în ziua Judecăţii Dumnezeu cauta omul mari decît împăratul lumii de astăzi şi de mâine şi de alaltăieri.

Predica - Rivis Tipei Pavel - Unde esti cand te cauta Dumnezeu?

Căci Dumnezeu nu va căuta la faţă, cum i-a spus lui Samuil, când a ales pe David. Dumnezeu caută şi acum la inima omului, dar cu atît mai mult atunci, în ziua Judecăţii. Se vor slăvi cei smeriţi, cei nebăgaţi în seamă, cei ocăriţi, cei prigoniţi pentru dreptate, cei săraci cu duhul, care se socotesc pururea săraci de fapta bună, cei ce flămânzesc pentru dreptate, cei săraci cu duhul, cei ce doresc să facă dreptate şi toţi pe care i-a fericit Hristos.

Se vor ferici atunci cei nebăgaţi în seamă, cei ce au fost ca gunoiul pământului.

Dumnezeu cauta omul

Cele proaste şi nebăgate în seamă ale lumii vor ruşina pe cele înţelepte. Cele slabe vor ruşina pe cele tari. De aceea zice că cele de pe urmă vor fi cele dintâi.

Dumnezeu cauta omul

Cei pe care nu-i băgăm noi în seamă acum, dacă se roagă lui Dumnezeu din toată inima, vor străluci mai mult decît soarele în împărăţia cerului, iar împăraţii lumii şi toţi puternicii pămîntului vor fi atunci gunoi înaintea lui Dumnezeu cauta omul, dacă nu vor fi crezut în El. Căci El este drept şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.

Ilie Cleopa, Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie.

Dumnezeu cauta omul