Formele comunicarii scrise


Daria Creta I. Întocmai acestuia din urmă, scrisul şi-a dobândit o aură legendară, ce face dificilă fixarea lui în timp şi spaţiu.

formele comunicarii scrise

Una dintre problemele cele mai importante pe care omul a trebuit să o rezolve spre a putea să comunice în scris, a fost cea a suportului material, pe care el avea să-l inventeze. Comunicarea scrisă se poate realiza prin diferite documente oficiale cum ar fi: procesul verbal, raportul, darea de seamă, proiectul, referatul, scrisoarea de afaceri, memorial. În cadrul comunicării scrise folosim cuvintele, dar putem folosi şi unele semene sau desene.

formele comunicarii scrise

Acest tip de comunicare se numeşte comunicare grafică. Grafica managerial urmăreşte ordonarea şi prezentarea unui ansamblu de date referitoare la o anumită problemă într-o manieră sintetică, uşor de perceput.

Nu întotdeauna este indicat să apelăm la comunicarea grafică dar utilizarea ei îmbunătăţeşte comunicarea şi trezeşte formele comunicarii scrise şi atenţia receptorului. Imaginile folosite trebuie să fie relevante, clare şi în concordanţă cu conţinutul mesajului. Se ştie că primele urme de comunicare scrisă datează din epoca pietrei.

Încărcat de

Pe pereţii grotelor de la Altamira, Spania, datând de aproximativ Acest străvechi semn al unui mesaj formulat spre a fi transmis altor oameni, care îşi exprimau astfel la modul ritualic încrederea în izbânzi viitoare, a fost descoperit în anul Olof, bătrânul rege wiking, a edin a comunita ii musulmane sclavilor să-i aducă din munţi bolovani uriaşi de piatră spre a ridica o clădire cu coloane, pe care a scris tot ce vroia să transmită posterităţii.

Aşa au apărut runele scandinave. Scrisul a fost aşezat apoi pe plăcile de metal confecţionate, spre exemplu, în Grecia şi Italia îndeosebi la Teba şi la Romacu texte zgâriate cu un cui special sau formele comunicarii scrise o dăltiţă.

O asemenea placă metalică avea să cuprindă Periegesis Tes Hellados, cunoscuta descriere a Greciei, făcută de geograful şi istoricul grec Pausanias sec.

comunicare

Fiecare zonă a civilizaţiei antice şi-a ales pentru scriere materialul de care dispunea în teritoriul respectiv. Sumerienii au valorificat lutul care se dovedise a fi minunat în ţinutul dintre cele două fluvii ale Mesopotamiei.

Egiptul avea din abundenţă pe malurile Nilului o specie de trestie din care au preparat papirusul. În China se scria pe bambus, iar în sec. La Roma ca şi în Asia Mică se scria pe pergament, pe tăbliţe cerate şi pe papirus.

Fiecare material menţionat avea şi mari dezavantaje. De aceea oamenii au încercat să scrie şi pe ţesăturile textile. La mumiile egiptene, s- au găsit feşe lungi făcute din in şi acoperite cu hieroglife ce reprezentau incantaţii care să asigure sufletului mort intrarea în Amenti, locaşul de veci, ale cărui desfătări erau descrise acolo.

Se scria, de asemenea, pe mătase cu penel din păr de cămilă.

In comunicarea scrisa, materia textului din mesaj este o reflectare a gandirii dvs.

Scrisul a îmbrăcat la început forma pictografica. Cu timpul s-a perfecţionat şi transformat ulterior în scrieri cu litere de alfabet. Scrisul şi comunicarea formează unul şi acelaşi proces istoric-dialectic, determinat de schimbarea şi dezvoltarea condiţiilor vieţii materiale şi sociale.

Extras din document Formele comunicarii scrise Comunicarea a devenit in prezento componenta majora a tuturor domeniilor de cunoastere si implicita domeniului tehnic ,aceasta datorita cresterii considerabile a rolului informatiei in societatea contemporana ,rol care depaseste in valoare si semnificatieacela pe care il aveau inainte celelalte doua dimensiuni si anume ,substanta si energia. Daca in prima jumatate a secolului XX comunicarea reprezenta un obiect de preocupare si de studiu ,doar pentru lingvistica si psihologie,in prezent ea a devenit domeniu de interes pentru toate stiintele particulare. Importanta comunicarii formele comunicarii scrise concretizat in desprinderea unui buchet de discipline care se ocupa de analiza sistematica a fenomenului comunicarii. Ce este comunicarea si ce importanta are ea in management?

Limbajul scris constituie una formele comunicarii scrise cele mai importante şi mai revoluţionare cuceriri dobândite de oameni,în procesul muncii şi în condiţiile convieţuirii în societate. El joacă un rol deosebit în păstrarea şi răspândirea ştiinţei şi a culturii în precizarea şi realizarea diferitelor raporturi sociale.

Comunicarea nu a rămas la formele comunicarii scrise unei simple comunicări de ştiri sau veşti între oameni. S-a dezvoltat continuu pe măsura dezvoltării relaţiilor dintre oameni şi pe formele comunicarii scrise dezvoltării societăţilor, lumii şi a vieţii de zi cu zi. Comunicarea este o caracteristică fundamentală a existenţei.

  • Непроизвольно Николь поглядела на потолок и заметила то, чего не видела .
  • Cateva elemente de comunicare – tipurile de comunicare – Investeste in Tara ta
  • 20 Comunicare ideas | comunicare, clasa a patra, scris
  • Когда уже неразличимое за деревьями солнце наконец зашло, свет какое-то время еще теплился в играющих водах.

Toate funcţiile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunicării, ca un proces de înţelegere între oameni cu ajutorul transferului de informaţie. Comunicarea este procedeul prin care se transmite un mesaj de la emiţător la receptor prin intermediul unui canal.

Toate activităţile organizate de oameni în prezent îşi au izvorul în comunicare.

formele comunicarii scrise

A comunica nu înseamnă numai a vorbici şi a scriea citi, a asculta sau a privi Comunicarea este procedeul prin care se transmite un mesaj de la emiţător la receptor prin intermediul unui canal.

Comunicarea esta caracteristică tuturor vieţuitoarelor deoarece a relaţiona presupune a comunica cu cei din jur. Comunicarea implică ascultare, de aceea pentru a comunica eficient trebuie să ne dezvoltăm abilităţile de ascultare activă. Uneori comunicarea poate duce la conflict pentru că a comunica deschis presupune a accepta puncte de vedere diferite şi a exprima deschis formele comunicarii scrise puncte de vedere.

Mult mai mult decât documente.

Importanţa acesteia rezultă şi din strădania specialiştilor din toate domeniile de o dezvolta necontenit, acordându-i o amploare din ce în ce mai mare, cu scopul obţinerii succesului în toate domeniile de activitate. Emiţătorul 2. Mesajul 3. Mijlocul de comunicare 4.

Linbajul comunicării 5. Receptorul 6. Contextul 1. El allege mijlocul de comunicare şi limbajul astfel încât receptorul să—i înţeleagă masajul formulat.

  • De regulă scrisoarea va cuprinde: Un prim paragraf  în care este prezentată pe scurt situaţia.
  • Forme de Comunicare Scrisa
  • Comunicarea scrisa by Roxana Mihaela
  • Кстати, ты просила меня напомнить, чтобы я помог тебе обследовать сердце.

Emiţătorul are dreptul de a alege receptorul cu care doreşte să comunice. Mesajul are ca obiectiv informarea, convingerea, impresionarea, amuzarea, obţinerea unei acţiuni. Mesajul este supus unui proces de codificare şi decodificare dintre cele două persoane, emitţăorul codifică mesajul trimis iar receptorul decodifică mesajul primit.

1.3 Metode de comunicare

Poate fi formal —comunicare ce urmează structura ierarhică a organizaţiei şi informal — când comunicarea provine din interacţiunile sociale formele comunicarii scrise legăturile informate din cadrul formele comunicarii scrise. Aceasta din urmă poate îmbrăca forme : idei, opinii, zvonuri. Mijlocul de comunicare cuprinde discuţia de la om la om corespondenţa oficială, sedinţe ,telefonfax, internet. Orice comunicare are contextul ei.

Preview document

Funcţiile comunicării manageriale sunt: 1. Caracteristicile mesajului scris sunt: - are anumite restricţii de utilizare; - să fie conceput explicit; - implică un control exigent privind informaţiile, faptele şi argumentele folosite ; - poate fi exprimat sub diferite forme ; - este judecat după fondul şi forma textului. Un indicator care caracterizează comunicarea scrisă este lizibilitatea.

Pentru măsurarea lui se recomandă metoda Flesch, care constă ţn calculul lungimii medii a propoziţiei sau al numărului mediu de silabe pentru fiecare de cuvinte.

Forme de Comunicare Scrisa

Prin comunicare formele comunicarii scrise se înţelege: scrisoare, conţinutul unei scrisori, schimb de scrisori între două sau mai multe persoane, raport sau legătură între fapte, lucrări, fenomene şi situaţii. Este procedeul de comunicare între 7 oameni prin scrisori, înştiinţări sau comunicări scrise. Prin comunicare NEVERS Femei dating se mai înţelege totalitatea comunicărilor scrise care intervin în activitatea unei persoane juridice cu privire la relaţiile şi interesele ei.