Odesa Dating Site.


Odesa Dating Site

Studiul major asupra porturilor din Odesa și Illichivsk prezintă etapele-cheie de stimulare a comerțului Studiul analizează controlul la frontieră și procedurile de vămuire în ambele porturi și oferă un plan de acțiune cuprinzător pentru îmbunătățirea gestionării frontierelor și reducerea potențialului de corupție în aceste porturi. Eforturile date ar putea duce la scăderea drastică a cheltuielilor de afaceri, creșterea veniturilor și a competitivității, facilitarea comerțului transfrontalier și, în cele din urmă, stimularea creșterii economice și a investițiilor în regiune.

Odesa Dating Site

Studiul concluzionează că, deși au fost realizate progrese în domenii specifice de control vamal în ultimii 5 ani, e nevoie de continuarea reformelor Odesa Dating Site, în special, în domeniul simplificării și modernizării procedurilor de control vamal și în diminuarea posibilităților de corupție. Lansarea studiului a fost găzduită de către Delegația Uniunii Europene în Odesa Dating Site. În timp ce serviciul vamal, serviciul de grăniceri şi celelalte autorităţi din porturile date se pregătesc pentru 1 ianuariestudiul propune măsuri concrete cu privire la modul de simplificare a procedurilor, pentru a Odesa Dating Site fluxul de bunuri și a reduce cheltuielile de afaceri.

Odesa Dating Site

Concluziile sale reflectă, de asemenea, măsurile de creștere a veniturilor și a competitivității celor două porturi, și anume, eliminarea stimulentelor pentru corupție, intensificarea cooperării între agenții și adaptarea procedurilor de control și trecere a frontierei la standardele și practicile UE. Studiul propune 29 de recomandări-cheie, bazate pe cele mai bune practici ale UE şi internaționale, care acoperă 6 domenii strategice ale reformei în domeniul cadrului normativ și instituțional, dezvoltării resurselor umane și a corupției, procedurilor operaționale, schimbului de informații și infrastructură.

Îmbunătățirea eficienței operaționale a acestor porturi are o importanță economică națională.

Odesa Dating Site

Porturile joacă un rol-cheie în exportul și importul de bunuri din Ucraina, care are un potențial mare pentru extindere. În plus, prin aceste porturi trece un flux comercial semnificativ de bunuri în regiunile învecinate ale Ucrainei, în special, Republica Moldova, Belarus, Federația Rusă și Kazahstan.

La nivel global, partenerii comerciali internaționali ai Ucrainei au un interes sporit faţă de capacitatea și eficiența porturilor maritime din regiunea dată. Împarte aceasta.

Odesa Dating Site