Opera iunea ORC, JURIDICE » Operatiunile la Registrul comertului se vor face fara interventia judecatorilor


Întâlnirea Bisericii de Duminică. Apostolii, prorocii sau iadul? ALEGE! 15.08.2021

CONTACT Împuternicire Opera iunea ORC Registrul Comerțului Prin acest tip de procură sau împuternicire notarială, o persoană juridică firmă-societate comercială sau persoană fizică autorizată PFA poate împuternici o terţă persoană fizică să o reprezinte la Oficiul Registrului Comerțului pentru a efectua diferite operațiuni juridice. De exemplu, mandatarul poate fi împuternicit în vederea înregistrării firmei, înregistrarea eventualelor modificări intervenite în contractul și statutul societății comerciale, semnarea unui act adițional privind completarea obiectului de activitate al societății, declararea unui nou punct de lucru, retragerea documentelor depuse etc.

femei cauta barbati sečanj PRO Dating Site

Pentru exemple concrete, vedeţi modelele de mai jos. Acte necesare actul de identitate al părții care face împuternicirea1 mandantîn original; copia actului de identitate matrimoniale in ulmeni persoanei împuternicite2 sau datele acesteia de identificare; certificatul de înregistrare al firmei.

Pentru persoana fizică autorizată, întreprinderile individuale şi familiale împuternicirea se face de către persoana fizică, titularul întreprinderii individuale, respectiv reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale sau, după caz, de către un alt membru al întreprinderii familiale, în condiţiile legii.

barbat singur caut femeie pančevo Site ul gratuit de dating canadian online

Preţ Costul unei împuterniciri notariale pentru Registrul Comerţului este Exemplu Opera iunea ORC. Mandatarul meu mă va reprezenta la Oficiul Registrului Comerţului şi la celelalte autorităţi competente, în vederea semnării şi înregistrării societăţii comerciale mai sus menţionate, va depune şi va ridica documentele, va semna în numele meu Opera iunea ORC pentru mine orice act va fi necesar în vederea îndeplinirii prezentului Opera iunea ORC, semnătura Opera iunea ORC fiindu-mi opozabilă.

Totodată, mandatarul este împuternicit ca Opera iunea ORC numele meu şi pentru mine, să mă reprezinte la organele financiare competente, la organele de poliţie competente, în vederea obţinerii şi ridicării unui cazier fiscal pentru societatea ce va fi înfiinţată, precum şi în vederea obţinerii şi ridicării unui cazier judiciar, îndeplinind toate formalităţile necesare. Mandatarul va îndeplini formalităţile legale la orice bancă, precum şi oriunde va fi necesar, pentru deschiderea unui cont pe numele societăţii şi pentru depunerea capitalului social şi obţinerea documentaţiei aferente, va obţine extrasele de cont, certificatul de înmatriculare provizoriu şi cel definitiv, certificatul de atestare fiscală provizoriu şi definitiv, va obţine şi ridica cazierul fiscal şi cazierul judiciar, va efectua operaţiunile de publicare la Monitorul Oficial.

Cautari femeii periculoase Intalnirea Nevers om

De asemenea, mandatarul va putea efectua orice act sau fapt juridic pentru o bună administrare a societăţii menţionate mai sus. Mandatarul va avea drept de semnătură unică asupra conturilor şi subconturilor pe care le va deschide pe numele societăţii la orice bancă.

De asemenea, mandatarul va putea trata şi încheia orice alte contracte cu persoane fizice sau Opera iunea ORC inclusiv contracte de muncăîn vederea desfăşurării activităţii societăţii, stabilind condiţiile acestor contracte, fiind direct răspunzător pentru acţiunile sale, va obţine şi ridica orice acte ale societăţii menţionate, îndeplinind toate formalităţile legale la organele competente.

Femeia rusa intalnire de la Moscova Prima intalnire cu fata

Mandatarul va putea încheia şi semna în numele meu şi pentru societate acte adiţionale de majorare de capital, modificare şi completare obiect activitate, schimbare de sediu, înfiinţare şi desfiinţare puncte de lucru, etc. Mandatarul NU va putea, să încheie şi să semneze contracte de cesiune de părţi sociale, sau acte adiţionale de retragere a mea din societate din calitatea de membru asociat al societăţii sau de primire de noi membri asociaţi. De asemenea, mandatarul va putea să îndeplinească orice acte sau fapte juridice pentru buna administrare a societăţii menţionate ce nu sunt menţionate expres în prezenta procură, mă va reprezenta faţă de persoane fizice Opera iunea ORC juridice, va face cererile şi declaraţiile necesare, va prezenta acte doveditoare, va da relaţii şi va lua decizii şi va putea semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi opozabilă.

Intalnirea Femei Beaune Cautand o femeie malga a in Madagascar

Mandatarul este răspunzător pentru actele şi faptele îndeplinite prin prezentul mandat, conform art. Mandatarul va îndeplini prezentul mandat în limitele prevăzute în prezenta procură, conform art. Mandatul este gratuit, conform art. Alte articole:.

Stiu ca unii sceptici vor spune ca se vor inmulti fraudele. Nu cred absolut deloc. Poate ca vor exista gainari, asa cum exista si acum.