Persoane adulte locale, Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap


Hunedoaraca serviciu public specializat pentru protecţia copilului la nivelul judeţean in subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara.

persoane adulte locale

În anulin baza O. În iulie D. Au fost preluate astfel 5 instituţii de ocrotire a copiilor cu dizabilităţi cu un total de copii in baza H. Ultima transformare majora a avut loc odată cu apariţia noului pachet legislativ din anulpachet ce cuprinde si Legea nr. Intrarea în vigoare a acestei legislatii a constituit totodată persoane adulte locale de naştere al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, ca instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara.

persoane adulte locale

Odata cu aceasta comasare, incepând cu 1 ianuarie D. Hunedoara a preluat 6 centre pentru persoane adulte cu handicap ce se aflau in coordonarea Consiliilor Locale cu un număr de beneficiari - persoane adulte cu handicap şi persoane angajate. De la infiintare si pana in prezent, in structura Direcţiei au apărut treptat noi servicii şi compartimente, pe măsură ce preocupările acesteia s-au amplificat şi diversificat.

persoane adulte locale

In sfera protectiei copilului s-au parcurs etape importante, au fost inchise centrele de plasament de tip vechi cu capacitate mare, unele centre au fost reorganizate pe module familiale, au fost infiintate servicii alternative noi case de tip familial, apartamente familiale, centre de zi sau centre de recuperare pentru copilul cu handicap. Si în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap reforma a urmarit reorganizarea sau modernizarea centrelor existente şi înfiinţarea de noi servicii.

persoane adulte locale

MISIUNE Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara are drept misiune asigurarea la nivel judeţean a aplicării legislaţiei, a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială persoane adulte locale domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie.