Viena Austria Dating Site, Contactați-ne


Viena Austria Dating Site

Obligativitate în materie de informare Obligativitate în materie de informare În conformitate cu art. Scopurile și temeiul legal pentru prelucrarea datelor Noi prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor și persoanelor interesate de concedii în Austria numai cu acordul acestora, date pe care le-au transmis la momentul cererii de Viena Austria Dating Site informativ, în Viena Austria Dating Site în care au participat la tombole sau la înscrierea la buletinul informativ, datele cu caracter personal ale abonaților la publicațiile noastre pentru cercetare turistică, cu scopul de a ne îndeplini obligațiile contractuale, datele cu caracter personal ale agențiilor de turism și ale partenerilor turistici din Austria și din străinătate pe baza acordului acestora de a primi material informativ, cu scopul de a ne îndeplini obligațiile contractuale sau de a aplica măsuri contractuale, precum și pe baza intereselor noastre legitime care ne revin în calitate de organizație națională de turism din Austria.

Obligativitate în materie de informare

Categorii de date prelucrate Datele personale salvate și prelucrate Viena Austria Dating Site la vizitatori și persoane interesate de Austria sunt datele de bază, precum nume, adresă, limbă, data nașterii dacă aceasta a fost comunicatăadresa de e-mail, numărul de telefon și interese speciale.

În plus, stocăm originea contactului și modul de apelare, comentarii cu privire la înregistrare sau acordul lor, materialele trimise precum și metodele publicitare alocate, dar și informații legate de activitățile și contactele existente până acum. În cadrul cercetării noastre turistice prelucrăm, dacă este necesar, date statistice, precum nopțile de cazare sau nivelul de mulțumire al clientului.

The residency is designed to provide insights into how contemporary global trends and issues such as the recent backslash to globalization or the massive digital transformation affect industries and firms. You will also learn how companies respond to these challenges through visits to firms.

De la abonații la studiile și publicațiile noastre din domeniul cercetării în turism prelucrăm, pe lângă nume, adresă și date electronice de contact, și numele, adresa și tipul firmei de care aparțin, precum și numele și adresele de e-mail ale utilizatorilor autorizați. În cazul în care sunt descărcate studii de pe internet, stocăm și ora și adresa rețelei, pentru a putea detecta descărcările care cea mai bună aplicație pentru partener de sex legii.

As a university we are commited to high quality standards and independence.

În cazul partenerilor turistici din Austria și din străinătate prelucrăm, dacă este necesar, pe lângă nume, adresă și date electronice de contact și informații legate de persoanele de contact și competența lor, informații cu privire la cererile, activitățile, ofertele, convențiile, situațiile financiare și invitațiile anterioare, precum și alte date asemănătoare, care reies din activitatea comercială și publicitară.

Destinatarii datelor cu caracter personal Nu transmitem terților date cu caracter personal ale vizitatorilor și persoanelor interesate de concedii în Austria.

Date Firmă

Solicitanții vor fi puși în legătură cu organizații regionale de turism numai la dorința expresă a acestora, de exemplu în cazul în care informațiile cerute nu țin de competența Österreich Werbung.

Publicațiile și datele de contact ale partenerilor noștri turistici vor fi publicate pe paginile Österreich Werbung, numai în cazul în care se dorește acest lucru și există un acord în acest sens.

Viena Austria Dating Site

În cazul evenimentelor destinate creării de contacte, se va face schimb de datele de contact ale participanților, precum și de informații cu privire la întâlniri stabilite de participanții la eveniment.

Durata de stocare a datelor Datele pe care la prelucrăm numai pe baza unui acord sunt stocate până la revocarea acordului din partea părții implicate. Datele cu privire la relația contractuală sunt stocate atât timp cât este necesar în conformitate cu obligațiile legale și cu sarcina probei.

International residency to the USA

De regulă este vorba de șapte ani; în cazuri excepționale, această perioadă poate fi prelungită, de exemplu în cazul litigiilor sau în cazul unor anumite prevederi contractuale. Datele despre agențiile de turism și partenerii turistici din Austria sunt stocate până la îndeplinirea sarcinilor în calitate de organizație austriacă de turism, după cum este necesar pentru îndeplinirea acestui scop.

De regulă, aceste date sunt șterse la trei ani după încheierea activității comerciale.

Viena Austria Dating Site

De asemenea, anumite date de care avem nevoie pentru apărarea în cazul unei acțiuni în justiție se păstrează pentru intervalul termenului de prescripție de regulă trei ani. Drepturile părții implicate Puteți revoca oricând oricare dintre acordurile transmise de către Dvs. Vă rugăm ca în acest scop să Viena Austria Dating Site una din metodele tehnice puse la dispoziție în acest sens. Însă vă puteți adresa și la adresa menționată mai sus. La adresa menționată mai sus puteți cere oricând informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care au fost stocate, cere rectificarea, ștergerea sau limitarea prelucrării datelor stocate, să vă exercitați dreptul cu privire la portarea datelor în conformitate cu prevederile privind protecţia datelor.

Aveți dreptul de a vă exprima oricând dezacordul cu privire la Viena Austria Dating Site datelor dumneavoastră, în limita în care acestea sunt utilizate pentru publicitate directă. Dacă prelucrăm datele dumneavoastră din interese supreme legitime, puteți contesta prelucrarea datelor dumneavoastră din motive ce țin de situația dumneavoastră specială.

De asemenea, aveți posibilitatea de înainta o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor din Austria.

Tinder Dating in Austria